OSA I:   LUOVUTETUN ALUEEN POSTITOIMIPAIKAT JA KÄYTETYT LEIMAT
 
   LU-alueiden postileimat, poikkeamat, käyttöajat yms. variaatiot. 
   Kokokohteet, valokuvat, kartat yms. ovat mukana antamassa lisätietoa
   postin kuljetuksesta
  ja olosuhteista  LU-alueilla.

 

   
  Eero J.Helkiö
mainitsee kirjassaan. . .
   "Tässä tutkimuksessa on todettu luovutetuilla alueilla olleen toiminnassa 662 postitoimipaikkaa ja niissä käytetyn 1583
  erilaista leimaa. Maalaiskirjeenkantajien linjoja on todettu 600. Niissä käytettyjä leimoja ei ole selvitetty.
  Ruotsi-Suomen postilaitos perustettiin v.1638. Tällöin aloittivat toimintansa Viipurin ja Käkisalmen postitoimipaikat.
  Kun Kaakkois-Suomi v.1721 Uudenkaupungin rauhassa liitettiin Venäjään, jatkoivat edellä mainitut toimipaikat. 
  Sortavalaan perustettiin toimipaikka v.1784."

  "Luovutetun Karjalan, Petsamon ja Sallan Postihistoriaa"
  Eero.J.Helkiö 30.06.1980

  ***
  Rolf Alameren tutkimus luovutetun alueen postitoimipaikkojen sijainneista:

  "Suomen SNTL:lle 1940 JA 1944 luovuttamilla alueilla 1901-1944 olleiden postitoimipaikkojen sijainti"
   Helsingissä, äitienpäivänä 2000   Rolf Alameri

   Tutkimuksessa on useitakin mielenkiintoisia havaintoja ja poikkeavuuksia  Helkiön/Hirvikosken tutkimusten kanssa, 

    joten oli aika lisätä ne tulokset tähän Helkiön pohjalta tehtyihin sivustoihin.  Rolf Alameren tutkimus ovat tehty kunnittain,
    yksittäisen toimipaikan mahdolliset muutokset/poikkeavuudet täytyy hakea sitä kautta.
   ***
  " Luovutetun Karjalan, Petsamon ja Sallan postitoimipaikoissa käytetyt leimat"
  
Anssi Mikkola - Lasse Könönen
   Mielenkiintoinen ja uutta tietoa sisältävä kirja lu-alueiden postileimoista. Suurimmat muutokset kohdistuvat leimojen
   käyttöaikoihin, verrattuna Helkiön tutkimuksiin. Joidenkin leimojen harvinaisuusasteita on korjattu, lisäksi on muut
   erikoisleimat: käyttöajat/RR-luokitus.  (M-K)

  ***  Anssi Mikkola on tehnyt myös  uuden leimasivuston luovutetun alueen leimoista , kannattaa poiketa sivustolle ***
 

 

OSA I.1

KÄYTETYT MERKINNÄT, LYHENTEET, LINKIT
   
OSA I.2.  POSTITOIMIPAIKKOJEN MUUTOKSET. LÄHDEKIRJALLISUUS, KUNTASIVUT

  

 

OSA I.3.

RAUTATIE    (LU-alueet ja muu Suomi )

  

 

OSA I.4. 

MAALAISKIRJEENKANTAJIEN NUMEROT JA LINJAT
    
OSA I.5. 
 
SUOMENLAHDEN SAARET (LAVANSAARI, SEISKARI, SUURSAARI JA TYTÄRSAARI)
 

  
 

1.6.1913-1.5.1927 Kuusamo

  OSA II:   SUOMEN POSTIPYSÄKIT
 
 
Postipysäkit ja niiden leimat  ovat oma kiehtova ja mielenkiintoinen kokonaisuus

  postihistoriassa.  Luetteloissa on n. 5000 rivileiman  tietoja aina 1800-luvulta, 

  käyttöaikansa loppupäähän 1970-luvulle.

 

   
  Seuraavassa kulloinkin toiminnassa olevien lukumäärä:
  v. 1891 4kpl,  v.1900 274kpl,  v.1908 856kpl,  v.1912 1111kpl,  v.1921 1363kpl,  v.1937 1708kpl  ja  v.1970 1074kpl

  Suomen postihallituksen tammikuun kiertokirjeliitteessä 1891 oli tiedotus, jolla perustettiin uusi postitoimipaikan laji

  "Sekalaista: Artjärven ja Lapinjärven välinen viikkopostivuoro lakkautetaan helmikuun alusta ja sen sijaan järjestetään postin kulku postinkuljettajan toimittamana kahdesti viikossa edestakaisin Artjärven postiaseman ja Porlammin kylän välillä, ja Porlammin kylän ja Lapinjärven postitoimituksen välillä maalaiskirjeenkantajan avulla, minkä lisäksi Porlammin kylään perustetaan lähinnä Nybun postitoimituksen alaisuuteen postipysäkki, joka ottaa postitse kuljetettavaksi vain tavallisia kirjeitä, postikortteja ja ristisidelähetyksiä, vaan ei kirjatuita eikä vakuutettuja lähetyksiä samoin kuin jakaa täyteen frankeerattuja kirjepostilähetyksiä, sanoma- ja aikakautisia lehtiä sekä tiedotuksia lähimmälle postitoimipaikalle tulleista kirjatuista, vakuutetuista ja frankeeraamattomista tai vajaafrankeeratuista lähetyksistä samoin kuin paketeista."

  Siitä se alkoi. . . 
  Suomen Postipysäkit 1891-1870
  Kaarlo Hirvikoski 25.01.1971 Oulu

   

OSA II.  POSTIPYSÄKIT, ASEMALEIMAT. . . .

 
 

OSA III:  M17 LEVYVIRHEET

 Saarisen mallin levyvirheiden etsiskely on omalta osaltaan myöskin mielenkiintoinen
  keräilyalue. Kaikki virheet eivät suinkaan johdu painolevystä, vaan osa on tilapäisiä
  painatuksen aikana syntyneitä.


kuvassa ehkäpä tunnetuin tilapäinen painoaikana syntynyt virhe (ei levyssä);
- 40p Lape72, Le1, Te51v, Kt84   (Norma v.-75  Kv3, leijonan katkaisee kaksoisjuova)

 

  "Järjestelmällisesti harrastettu levyvirheiden keräily ja tutkiminen ovatkin useita filatelistijamme jo kauan viehättäneet ja mitä pidemmälle he ovat keräilytoiminnassaan kehittyneet, sitä enemmän he ovat saaneet iloita järjestelmänsä hallitsemisen suomista filateelisista etuisuuksista. Vaikka levyvirheiden keräilylle eivät kaikki annakaan - tavallisesti asiaan perehtymättöminä - sille tulevaa täyttä arvoa, ei sen filateelista merkitystä koskaan ole voinut kieltää. Meidän merkkimme tarjoavatkin runsaan - tuskin kuitenkaan liian laajaa - tutkimusaineiston, mistä jatkuvalla harrastuksella ja tarkkanäköisyydellä saa kokoon kiintoisan ja opettavaisen, järjestelmään pohjautuvan kokoelman. Etuna mainittakoon vielä, että tähän tarvittavat kustannukset ovat suhteellisen pienet."
 
LEVYVIRHELUETTELO, Eliel Saarisen malli 1917-1929
Hannes Saarinen Helsingissä helmikuussa 1946.

 

lähdekirjallisuus: Hannes Saarisen levyvirheluettelo v.1946, Suomen Postimerkkeily Oy

Suomen Postimerkkien käsikirja III,  v.1968, Suomen Filatelistiliitto

Suomen Postimerkkien käsikirja V,  v.1986, Suomen Filatelistiliitto  (Erkki Larkka)
  Suomi levytunnusluettelo m/17 I osa, Suomen Filatelistiliitto   (5p-1mk oranssi)

Levytykset, muut tutkimukset, m/17 arkit, numerokuusilot, irtomerkit

 

  Tein jo 90-luvulla Win-pohjaisen PC-ohjelman, levyvirheiden selailuun, siihen olen kerännyt  pikkasen vaille 1500
  levyvirhetietoa. Sivuston tähän osioon on tarkoitus siirtää tuo tietomäärä, mutta hitaasti kiiruhtaen  
("Lento, ma non troppo" )

 

OSA III. M17 LEVYVIRHELUETTELOT

 
 
  

Otan mielelläni vastaan kaikenlaista palautetta mahdollisista lisätiedoista, puuttuvista 1eimakuvista yms.
päivitetty:  9.10.2020