I.1  KÄYTETYT  MERKINNÄT  JA LYHENTEET

 

1. TOIMIPAIKAN NIMI

+

toimipaikka sijainnut rautatietoimipaikan yhteydessä 

<

entinen nimi 

>

 uusi nimi

 

2. KUNTA TOIMIVALTUUDET JA NIIDEN MUUTOKSET, PERUSTAMINEN JA LAKKAUTUS

Pk

postikonttori

Pt

postikonttori

Pa I

postiasema I

Pa II

postiasema II

Pa

postiasema, myöhemmin postiasema II

2.lk.pt

2.luokan postitoimitus, myöhemmin postiasema I

1.lk.pt

1.luokan postitoimitus, myöhemmin postitoimisto

H I-V

haaraosasto I-V

 
 
 

Sekä talvisodan että jatkosodan aikana toimipaikat joutuivat lopettamaan toimintansa
sitä mukaa kuin rintama eteni. Kun tätä ajankohtaa ei ole useimmiten voitu tarkemmin todeta,
on lopettamisajankohdaksi yleensä merkitty vain 1940 ja 1944.

 

3. KÄYTETTYJEN LEIMOJEN PÄÄTYYPIT

leiman halkaisija tai pituus

alakaaressa 1 tai 2 postitorvea

kummassakin sektorissa 8 lohkoviivaa

sillan päissä 5-tai 6-haarainen tähti

sillan päissä 4-haarainen koriste

leimassa on kellomäärämerkintä (km=kl)

yhtenäinen viiva

katkoviiva

ketjuleima (koneleima)

kuukausimerkintä on roomalainen, jollei toisin mainita

 

4. TODETTU KÄYTTÖAIKA

PTM
 

leiman kuva on posti- ja telemuseon leimakirjassa,
myöskin leimakirjan painanteen päiväys on mainittu
 

5. LEIMAN VÄRI

m

musta

s

sininen

p

punainen

vih

vihreä

v

violetti

 

6. LEIMAN LUOKITUS

Leiman harvinaisuusaste on ilmaistu numeroin R1, R2, R3, R4 ja R5. 
R5-merkintä tarkoittaa kaikkein harvinaisinta mahdollisuutta. 
R5:llä on merkitty myöskin ne leimat, joita ei ole vielä löydetty. 

Myöhempien tutkimusten valossa näihin merkintöihin tulee suhtautua pienellä varauksella.

 

7. LUETTELON LYHENTEET YMS. YLEISTÄ

(a), (m)

aikainen/myöhäinen, merkintä poistettu käytöstä

Helkiön tutkimuksiin verrattuna on tullut huomattavassa määrin uutta tietoa
(pvm) havainto päivämäärästä huutokauppa tms. luettelossa
(8/7) lohkoviivojen lukumäärä, ylä- /alasektori
(rlk) merkki-, leike-, rivileimakokoelma
(o) kulkenut postilähetys
 

(!)

tutkimusten kuntamäärittelyssä eroa, verrattuna Helkiö/Alameri   (kts. 8)
 

-

piirretyissä leimakuvissa päivämäärä ei kerro ajankohtaa, ainoastaan leiman muodon
     

 

8. VALOKUVAT JA POSTIKORTIT  löytyvät ao. paikkunnan kohdalta    (hakuluettelossa merkitty sinisellä)

 
+++
 

LINKKEJÄ
Luovutettu KARJALA Hienot Karjalasivut, Seppo Rapo
SUURSAARI Postihistoriaa, kuvia, Lasse Borg
SEISKARI Postihistoriaa, kuvia, Lasse Borg
TYTÄRSAARI Postihistoriaa, kuvia, Lasse Borg
POSTIPOIKA Virolahti, Miehikkälä, Säkkijärvi jne. kotiseutuhistoriaa, Lasse Borg
LINKKISIVUSTO Hieno linkkikokoelma Karjalan alueista netissä, Heikki Ollilainen
KARJALAN KIRKOT "Entiset kirkot, entisessä Suomessa", Alexandr Bravo  (suomi, eng., venäjä)
TERIJOKI Terijoki sivusto, paljon kuvia, historiaa, Alexandr Bravo (venäjä, engl.)

 
+++

*****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****
 
Seuraaville henkilöille suuret kiitokset leima-/kohdekuvista ja lu-leimojen lisäinformaatiosta
    
(lb) Lasse Borg,  Virolahti
(oh) Olavi Helminen  (Systeemi.net)
(kh) Kenneth Holmberg,  Liljendal
(seh) Sven-Erik Hjelt,  Oulu
(pt) Pauli Tolkki, Hyllykallio  (hienoja kohteita ja erilaisuuksia)
(kha) Karri Hara,  ("fourre", Huuto.net)
(ep) Eelis Petäjämäki, Ilmajoki  (hienoja kohteita ja erilaisuuksia)
(mr) Martti Raikkonen  (Säkkijärvi, Rahikka)
(am) Anssi Mikkola
(mn) Morten Naarstad
(mp) Matti Pesonen
(vh) Veikko Haukka  (hienoja kohteita ja erilaisuuksia)
(ak) Ari Kaitajärvi
(al) Antti Lehmus
M-K Anssi Mikkola - Lasse Könönen (Luovutetun Karjalan, Petsamon ja Sallan postitoimipaikoissa käytetyt leimat)
(pl) P. Lindroos  (Pyhäjärvi, Pyhäkylä)
(mp) Matti Parkkonen
(jm) Jukka Mäkinen
(ji) Jon Iversen
(rh) René Hillesum Filatelie, Roosendaal NL
(pv) Postimerkkipalvelu Vetola Oy
 
*****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****