"POHJOISKORKIAN  JYRKÄNTEITÄ"

 

Postikortti
Suursaari. Pohjoiskorkian jyrkänteitä.

t. "R.01"