"RETKEILIJÖITÄ  HUOVINLIMPILLÄ, SUURKYLÄ,  KIRKKO TAUSTALLA"
(KOTOKALLIO, HEVOSENSELÄNSYRJÄ ?)