"LAIVANRAKENTAJAT"

 

 

Valokuva
Kiiskinkylš.
t.  ?