KIISKINKYLÄN RANTAA  -  KOIRANKALLIOLTA
HORISONTISSA  LOUNATKORKIA