LIPEÄNIEMENKUVE, RANNASSA NIKULANKIVI
POHJOISEEN KAPPELNIEMI, VÄHÄHELLI, HIRSKALLIO