SA112a:
Seiskari.  Itärannan hiekka-aavikkoa.

t. ?