SA101a:
Seiskari. Talvikalastusta Suomenlahdella
 
28.12.1929 Helsinki
-.-.-  Sverige
Ingeniör P. V. Holsti med familj.
 
t. Rautatiekirjakauppa Oy  No 598