SA072a:
Seiskari. Kansakoulu
k. ?
 
"Seiskarin kansakoulua on kahdesti laajennettu ja siihen kuului kolme luokkahuonetta
sekä käsityöluokka. Oppilaita oli toistasataa. Rakennuksen toisessa päässä oli myös
saaren pappila ja opettajattaren huoneisto."
 
* kiertokoulu saatiin v.1880-luvulla, v.1887 opettaja J. Wettenstrand
* koulu valmistui syksyllä v.1891, ensimmäinen opettaja Fredrik Kurki, toimi virassa viisi vuotta
* kuusi vuotta koulun valmistumisen jälkeen saari sai oman papin
* pastori Sirelius lähti saaresta kuitenkin jo v.1899, pastori toimi samalla kansakoulun opettajana
* pastori Prinssin aikana 1899-1902 koulu kävi jo ahtaaksi
* koulua laajennettiin ja opettajattaren virka perustettiin v.1903
* ensimmäinen opettajatar oli Aino L. Pitkäpaasi ja hänen jälkeensä Hanna Rantala
* Kotikoulua vanhemmille ihmisille pitivät 1903 V. Rytkönen ja Alfred Sallinen ja
* lukkari Alred Saline tuli kierokoulun opettajaksi v.1906
* pastori Hämäläinen toimi v.1906-1911
* pastori Emil Hackman hoiti opettajan ja papin virkaa 1911-1913
* v.1911 perustettiin kolmas opettajan virka, ensimmäisen lukuvuoden virkaa hoiti Esa Hasanen
* toisen lukuvuoden ylioppilas Väinö Rautavaara, seuraavan ylioppilas Pekka Rastas
* senjälkeen virkaan tuli opettaja Onni Silvennoinen
* oppilaita koulussa oli v.1914 yhteensä 115
* talven 1915-1916 saari oli ilman pastoria, pastori  Martti Silvennoinen toimi 1913-1915
* pastorinvirkaan astui v.1916 Inkeristä Kelton kirkkoherra O. A. Louhelainen
* Martti Kontele tuli sitten saaren opettajaksi ja pastoriksi
* hänen jälkeensä v.1932 Akseli Elomaa, ja hän toimikin virassa saaresta lähtöön saakka