SA021a:
Seiskari
kuvan teksti:
"Saskalan rantaa Seiskarissa"

t. Copyright 1939 Seiskari Seura, Seiskari
k. K. Kallio