SA011a:
Seiskari.  Järvi
 
17.07.1931 Seiskari
-.-.-.  Helsinki
Tohtori AinoTeittinen
 
t.?