Helsingistä mm. Suomenlahden saariin kulkeneiden laivojen aikataulu v.1935
(vh)