Y06.000   YLÄMAA
 
Ylämaa on muodostettu Säkkijärvestä erotetuista alueista vuonna 1925.
Pieni osa Ylämaasta jäi Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle.
Kuntaan liitettiin sodan jälkeen osia Säkkijärven ja Vahvialan kuntien Suomen puolelle jääneistä alueista.
(lähde: Wikipedia)
 
 
Toimipaikat:
 - ?
 
Postipysäkit  (nykyisin) :
Hujakkala, Ihaksela, Nurmela, Peräkorpi, Väkevälä, Ylijärvi
(lähde: He, SP)
 

  

 
He1, siltaleima, 2pt, 28mm, m
Y06.000:  16.03.1943 Ylämaa  17.03.1943 Helsinki  Maalaisliiton Arpajaistoimisto

 

"Ylämaa erotettiin Säkkijärvestä omaksi pitäjäkseen v.1921 ja se toimii edelleen itsenäisenä kuntana. Hallinollisesti se kuului Kymin kihlakuntaan Säkkijärven, Miehikkälän ja Virolahden tavoin. Sotien jälkeen v.1946 Ylämaahan liitettiin Säkkijärven ja Vahvialan Suomen puolelle jääneitä alueita." (OMP)

 

  

 
 

+ + + + +

YLÄMAA

olk 

k43 ss 42-43   40 C 555 6743

    

Kunnasta luovutetulla alueella ei ollut ainoatakaan tp:aa
 
(RA)