PYHÄJÄRVI

  

PYHÄJÄRVI

Pyhäjärvi
1. 01.12.1882 - 01.01.1894

Pa 01.05.1886-
2. 01.01.1891-01.01.1894

PYHÄJÄRVI  Wp.L  (Vp.L)

Pyhäjärvi

2. 01.01.1894-01.05.1919

 

PYHÄKYLÄ

Pyhäjärvi

Pt 01.05.1919-
I  ? -1940

I  20.10.1941-1944


  

P48. PYHÄJÄRVI

 

 
He1, kaksirenkainen 23,5mm, 11.03.1890 -24.12.1893, m, v, R3
M-K:  28.05.1889 - 24.12.1893, R3
K20.054:  (teksti: 19.01.1883 Pyhäjärvi)   20.01 Kuopio ANK  Vikt. Weurlander

  
He1, kaksirenkainen 23,5mm, 11.03.1890 -24.12.1893, m, v, R3
M-K:  28.05.1889 - 24.12.1893, R3
K20.068:  23.05.1890 Pyhäjärvi  24.05.1890 Kexholm  -.-.- Helsinki  Suomen Tiedeseura

 

P49. PYHÄJÄRVI WP.L 

  

 
He1a, venäläisleima 27mm 8lv km, 22.11.1897-23.4.1918, m, R2 
M-K:  08.01.1894 - 23.04.1918, R2
K20.019: pp Salitsanranta  07.02.1916 Pyhäjärvi Wp.L  09.02.1916 Helsinki Suomalainen Kalustokauppa Osakeyhtiö P. Sidorov

  
He1b, venäjä poistettu 27mm 8lv km, 20.09.1918, m, R4
M-K:   01.07.1918 - 12.02.1919, R4

  
He2a, venäläisleima ? 27mm 8lv x, 15.05.1910, m, R4
M-K: 15.05.1910, R4

  
He2b, venäjä poistettu ? 27mm 8lv x, 01.09.1918, m, R4
M-K:  01.09.1918,  R4

  

PYHÄJÄRVI  R.A.  (R.a.)  +

Pyhäjärvi

2. 01.10.1917-
Pt 01.01.1930-01.01.1937

PYHÄJÄRVI  AS.  (as.)  +

Pyhäjärvi

Pt 01.01.1937-1940
Pt 01.05.1943-23.06.1944  (ev) 

P51. PYHÄJÄRVI  R.A. (Ra) +

 

 
He1, siltaleima 30mm tähti 10lv lyhyt silta,  -.08.1919 - 29.12.36, m, R1
M-K:  18.12.1918 - 29.12.1936, R1
K20.021: 23.06.1927 Helsinki   24.06.1927 Pyhäjärvi R.a  Matti Lappalainen - palautettu takaisin  22.08.1927 Helsinki

  

P50. PYHÄJÄRVI AS  (as)  + 

  


 
He1, siltaleima 30mm tähti 10lv lyhyt silta, 06.11.1937-04.07.1939, m, R2
M-K:  30.08.1937 - 04.09.1939, R2

 

 
He2, yksirenkainen 24mm km arab.kk, 23.05.1944, m, R4
M-K:  04.06.1943 - 17.06.1944, R4
K20.024:  20.12.1943 Pyhäjärvi as.  Laina Häkkinen  Alavus as.  (pt)

 
 

*** RAUTATIELEIMA  ***

  

WÄRDE-LEIMA  7x28mm

M-K:  21.04.1895 - 06.11.1916  (Pyhäjärvi Wp.L)

  

"Viipurin läänin Pyhäjärvi oli itsenäinen pitäjä v:sta 1735 ja siihen kuului hallinollisesti Konevitsan luostarisaari Laatokalla, jonka vaiheita käsitellään pääasiallisesti kirkkohistorian pääluvun yhteudessä." (OPM)

  

PYHÄJÄRVI Vp.l.  (ja #) =

klk 

k43 s44

   

Enkkua ka (25)     (e)
Kahvenitsa js lu (26) (27)      (k)
Konnitsa
 
lu
 
Kiimajärven luoteispäässä Konnitsanjoen eteläpuolella (nimi Konnitsa esiintyy k43 kolmessa paikassa)
Kostermaa es ka
Musakanlahti lo
Noitermaa VR 38 K 507 6739
Pyhäjärvi as. VR 46 R 507 6746
Pyhäkylä lu tienristeyksen seudulla noin 2.5km Pyhäjärven kirkolta pohjoiseen
Saapru ka

Salitsanranta

ko


Sortanlahti

it


Tiitua lo
Tolsterniemi et

 

Lakkautettuja
- Karila  lä  Alakylä  (28)
- Montrua  lo
- Vernitsa  ka
Aikaisempia nimiä
- Pyhäjärvi = Pyhäkylä
- Pyhäjärvi R.a. = Pyhäjärvi as.
- Pyhäjärvi Vp.L. = Pyhäkylä
- Riiska = Sortanlahti  (29)   (r1, r2)

(25)  nimi esiintyy k43 kahdessa paikassa, missä tp?
(26)  HIRVIKOSKI esittää epäilyn Kahvenitsan olemassaolosta es; 
HELKIÖ ei tiedä ajalta es löytyvän postileimapainannetta.
Epäily on perusteltu. OHJ.T. 37 ei tunne Kahvenitsaa, eivät myöskään PKK:t 1937-1940, eivät nekään, joissa luetellaan luovutettujen alueiden tp:t (PKK 75/1940, 88/1940, 106/1940 ja 187/1940). Ensimmäisen kerran mainitaan Kahvenitsa PKK:ssa 114/1942, jolloin se perustetaan väliaikaisena tp:nä. Sanamuoto ei millään tavalla viittaa siihen, että PKK:n mainitsemat tp:t olisivat olleet toiminnassa jos es (vaikkakin näin oli Kahvenitsaa lukuunottamatta laita).
Näinollen on kyseessä voinut hyvinkin olla "uusi" tp. Olisikohan Kahvenitsa ollut "korvike" tp:lle Pyhäjärvi as., jota ei silloin vielä oltu perustettu uudelleen ? Kun tämä tapahtui, lakkautettiin Kahvenitsa kolme kuukautta myöhemmin.

(27) nimi esiintyy k43 kolmessa paikassa; missä tp?
(28) nimi esiintyy k43 kahdessa paikassa; missä tp?
(29) tapaus Riiska kaipaa lisäselvityksiä. Riiskan kylä sijaitsi Sakkolan kunnan kaakkoiskärjessä Vuoksen etelärannalla ja siellä oli Raudun pt:n alainen Riiskan pp (r2), joka vaihtoi postia myös Metsäpirtin tp:n kanssa (PKK 21/1931); 
kts. myös PK 38). 

  

 

Toinen Riiskan kylä oli Pyhäjärven kunnassa Laatokan rannikkotien varrella, Sortanlahden luoteispuolella (r1). 
Siellä ei es tiettävästi ollut tp:aa; lähimmät olivat Sortanlahdessa ja Salitsanrannassa. Js aikana perustettiin Sakkolan pt:n (HELKIÖLLÄ virheellinen toimivaltuustieto) alainen Riiskan pp 1.1.1942 sijaintikuntaa mainitsematta (PKK 253/1941).


Tällöin on lähellä ajatus, että kysessä olisi ollut Sakkolan Riiskan entinen tp. Kuitenkin muodostettiin 15.5.1942 Riiskan pp Sortanlahti-nimiseksi pa I:ksi (PKK 115/1942). Nimenomaan Sakkolan Riiskaan perustettiin pp 1.4.1944 Raudun pt:n alaiseksi (PKK 72/1944).
Nyt on kaksi mahdollisuutta.
1)  vuoden 1942 Riiska sijaitsi todellakin Sakkolassa. Mutta miksi se olisi muodostettu toimivaltuuksiltaan, muutettu nimeltään ja siirretty linnuntietä 26km:n päähän? Eikö olisi ollut selvempää lakkauttaa Riiska pp ja perustaa Sortanlahti pa I?
2)  vuoden 1942 Riiska ei sijainnutkaan Sakkolan Riiskassa, vaan Pyhäjärven Riiskassa, jolloin siirto Sortanlahteen olisi ymmärrettävissä.
Tarkastelkaamme vielä Vuoksen itäpuolella, Kiviniemen-Lipolan linjan itäpuolella sijainnutta tp-verkkoa. Es oli alueella kaikkiaan 13 tp:aa, js vain viisi, todennäköisesti rintamalinjan läheisyydestä aiheutuneuden syiden tähden.

Nämä perustettiin:
01.01.1942 "Riiska"
01.10.1942   Rautu
01.01.1943   Metsäpirtti  (HELKIÖLLÄ virheellinen päivämäärä)
01.08.1943   Lampela
01.04.1944   Riiska
01.04.1944   Petäjärvi
(viimeksimainitut neljä Raudun pt:n alaisia)

"Riiskan" pp:n perustaminen ensimmäisenä tp:na Vuoksen eteläpuolelle voi todella vaikuttaa oudolta. Sensijaan on ymmärrettävämpää sen perustaminen yhtäaikaa Petäjärven tp:n lanssa 1.4.1944.
Kumpi vaihtoehdoista on oikea ?

 (RA)

 F34a o

X572.01

X573.01