J15. JÄNISKOSKEN VOIMALAITOS
Inari  (!)    
Jäniskosken ja Niskakosken alue  (RA)
Alue myytiin Neuvostoliitolle ja luovutettiin 15.07.47
Pysäkki   01.06.1938 -
Pa I         01.07.1947 -
Pt            01.10.1947 - 01.06.1951 (la)

  

 
He1, pysäkkileima, 30mm, 27.01.1942 - 28.10.1943, m, R3
M-K:  26.10.1938 - 09.05.1944, R4
K62.004:  pp Jäniskosken Voimalaitos  18.09.1942 Ivalo19.09.1942 Helsinki  Neiti Ada Onnela

 

 
 
 
He2, yksirenkainen, 24mm, arab.kk, 22.11.1947 - 29.12.1949, m, R4
          Leimaa käytettiin suomalaisten alueelle rakentaman voimalaitoksen työmaalla
M-K:  22.01.1947 - 23.01.1950  
K62.006:  12.03.1951 Jäniskosken voimalaitos  15.03.1951 Imatra  Teuvo Tevali
K62.091:  24.03.1949 Jäniskosken voimalaitos  26.03.1949 Helsinki  Karin Sonck

 

 
He2, yksirenkainen, 24mm, arab.kk, 22.11.1947 - 29.12.1949, v, R4
          Leimaa käytettiin suomalaisten alueelle rakentaman voimalaitoksen työmaalla
M-K:  22.01.1947 - 29.12.1949,  
K62.008:  22.08.1947 Jäniskosken Voimalaitos  Emilia Raunio  Kokkola  (vh)

  
 

JÄNISKOSKEN- JA
NISKAKOSKEN ALUE


    

k43 ss 134-135; alueen rajoja ei ymmärrettävistä syistä ole merkitty tähän karttaan; kts. esim k1999

Inarin kunnasta siirrettiin 176/163.5 (neliökilometri) suuruinen ns. "Jäniskosken ja Niskakosken alue" Suomelta SNTL:lle 15.7.1947. 
Peruste: kts Suomen asetuskokoelman sopimussarja, 1947 N:o 8ja N:o 9. Pinta-alatiedoista edellinen mainittu sopimuksen 1 artiklassa; jälkimmäinen on alueen maapinta-ala (lähde: STV 1947 ja 1948)

Alueella oli "Jäniskosken voimalaitos"-niminen 1.6.1938 perustettu tp 1938 aloitetulla työmaalla
Suomalaiset rakensivat 1947-1959 SNTL:a varten Paatsjokeen
- tälle alueelle Niskakosken säännöstelypadon sekä Kaitakosken ja Jäniskosken voimalaitokset
- luovutetulle Petsamon alueelle Rajakosken voimalaitoksen

Näillä voimalaitostyömailla SNTL:n alueella sijaitsivat suomalaiset tp:t
- Jäniskosken voimalaitos  (- 31.5.1951)
- Kaitakoski (1.6.1957 - 15.10.1959)
- Rajakoski (1.7.1952 - 30.6.1956)

Tp:jen sijainti:  kts OIT 4,  kartta p25
(RA)

  

   

 
K62.009  RAJAKOSKI   23mm, arab.kk, 1.7.1952 - 30.6.1956, m
pvm:  09.02.1954  -  26.07.1955
K62.010:  09.02.1954 Rajakoski  Armi Lehtovirta  Helsinki
K62.011:  26.07.1955 Rajakoski  Kirsti Miettinen  Oy Testa  Helsinki  (vh)